LAPA = Loss Adjustment & Property Appraisal

lapaservice sme silná a stabilná spoločnosť, ktorá pôsobí na stredoeurópskom trhu ako odhadca škôd (Loss Adjuster) a vykonáva oceňovanie majetku (Property Appraisal).

Našou doménou sú hlavne škody vzniknuté z poistenia priemyslu a podnikateľov, s poškodením alebo zničením hnuteľného alebo nehnuteľného majetku.


Naše služby

  • Likvidácia poistných udalostí - činnosť samostatného likvidátora poistných udalostí
  • Likvidácia škôd na vozidlách
  • Survey Cargo Transit
  • Obhliadky škôd

ďalej sa zaoberáme tiež minimalizáciou škôd, realizáciou zvyškov, risk managementom a poskytujeme konzultačnú, analytickú a expertnú činnosť.

O kvalite našich služieb vypovedá spolupráca s renomovanými poistiteľmi a nadnárodnými spoločnosťami.

Novinky