LAPA = Loss Adjustment & Property Appraisal

rucejsme silná a stabilní společnost, která působí na středoevropském trhu jako odhadce škod (Loss Adjuster) a provádí oceňování majetku (Property Appraisal).

Naší doménou jsou zejména škody vzniklé z pojištění průmyslu a podnikatelů, s poškozením nebo zničení movitého i nemovitého majetku.


Naše služby

  • Likvidace pojistných událostí - činnost samostatného likvidátora pojistných událostí
  • Likvidace škod na vozidlech
  • Survey Cargo Transit
  • Prohlídky škod

dále se zabýváme také minimalizací škod, realizací zbytků, risk manamegentem a poskytujeme konzultační, analytickou a expertní činnost.

O kvalitě našich služeb vypovídá spolupráce s renomovanými pojistiteli a nadnárodními společnostmi.

Novinky